Automatisert montering av festeelementer

De fleste industrier kan øke produktiviteten og redusere kostnadene ved å automatisere monteringen av festeelementer. Automatisering kan skje i flere nivåer. Alt fra semi-automatisering, der momenter av monteringen automatiseres eller støttes med effektive redskaper, til helautomatisert montering som er integrert med en robot. Valget styres av volumer, kvalitetskrav og investeringsmuligheter.

Vi hjelper dere med å velge rett utstyr og optimere produksjonen, slik at prosessen kan overvåkes og kontrolleres for å sikre en kvalitetssikret montering.

Fra forstudie, montering og igangkjøring, til produksjon – vi er med hele veien. Vi tilbyr selvfølgelig også support og service ved driftsproblemer – da er vi raskt på plass – men også forebyggende vedlikehold som minimerer unødige driftsstopp.

Automatiseringsløsninger