Kvalitet med kunnskap innen hurtigkoblinger

Korte installasjonstider – høy tilgjengelighet

Hurtigkoblinger og koblingsplater brukes med fordel der det stilles høye krav til fleksibilitet, tilgjengelighet og sikkerhet. Ved hjelp av hutigkoblinger kan installasjonstidene reduseres og dermed kan man forbedre produksjonsprosessens fleksibilitet.

Hurtigspenningssystemer for korte installasjonstider i plastindustrien

For å oppfylle industriens stadig tøffere krav til fleksibilitet og kostnadsoptimering har man utviklet systemer for mer effektive verktøybytter. Den nyeste teknologien på området er magnetiske hurtigspenningssystemer som i kombinasjon med koblingsplater for temperaturregulering muliggjør raske bytter og forhindrer feilkoblinger.

Fleksible verktøyvekslere

For å kunne konkurrere på et stadig mer globalt marked må svensk kjøretøyindustri fortsette å øke automatiseringsgraden i sin produksjon. Ved hjelp av verktøyvekslere kan tiden for verktøybytter reduseres betydelig uten at det påvirker produksjonsprosessens ytelse.