Kvalitet med kunnskap i 65 år

For over 65 år siden startet Fred Lindgren Colly Company i en nedlagt melkebutikk på øya Lidingö. Siden den gang har den lille kjellerbedriften vokst seg ordentlig til.

Med nøye utvalgte produkter og en tidlig innsikt om betydningen av spesialistkunnskaper etablerte Colly seg metodisk som en respektert samarbeidspartner for svensk industri.

Fagmesser har vært en viktig kanal for Collys kontakt med gamle og nye kunder. Allerede i startåret 1957 var Colly med på St Eriksmässan i Stockholm.

Collys første produkt var Helicoil gjengeinnsatser fra tyske Böllhoff. På den tiden bruktes gjengeinnsatser bare til reparasjon av ødelagte gjenger. Helicoil ble en suksess og senere ble disse innsatsene i stor skala montert inn som gjengeforsterkning og skruelåsing i nye produkter.

I løpet av Collys første år søkte man aktivt etter nye agenturer for å utvide virksomheten. Snart var produktprogrammet utvidet med blant annet Flexibox plantetninger for roterende aksler, brotsjer og gjengetapper fra Mapal samt filtre og trykkluftstørkere fra Pall.

I 1965 hadde de gamle lokalene blitt for trange og Colly flyttet inn i nye, moderne kontorlokaler på Lidingö. Året etter ble salgsstyrken fordoblet da to nye salgsingeniører ble ansatt.

Kunnskapsbedriften Colly

Den utvidede salgsstaben kunne nå gjøre flere kundebesøk og den voksende kunnskapen om skrueforbindelser førte til at Colly-selgerne ble invitert til å holde foredrag om betydningen av rett dimensjonerte skrueforbindelser. Samtidig skjøt markedsføringen av Helicoil som gjengeforsterkning ved nykonstruksjon fart.

Ytterligere et steg mot å etablere Colly som kunnskapsbedrift og styrke virksomhetens seriøst tekniske profil, var utgivelsen av håndboken om skrueforbindelser. Å sammenstille data om skrueforbindelser ble delvis et pionerarbeid, der blant annet utstyr på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) ble benyttet til å måle friksjonskoeffisienter.

Fokus på kundenytte

Colly valgte tidlig å profilere seg som en bedrift med teknisk spesialkunnskap som industrien hadde nytte av. I markedsføringen hamret Colly inn budskapet om hvor viktig denne kunnskapen er for å skape de tekniske løsningene som gav den beste totaløkonomien for kunden, selv om de ikke var det billigste alternativet på papiret.

Den røde tråden i virksomheten har hele tiden vært kundenytten. Å definere kundens behov rett og kunne vise kostnadsbesparelser, har vært en vellykket oppskrift bak den positive utviklingen av Collys virksomhet i årenes løp.

Spesialisering på produktområder

Det var ikke bare kunnskap om skrueforbindelser den svenske industrien hungret etter. For å kunne selge kvalifiserte produkter innen flere teknologiområder krevdes det spesialistkunnskaper hos salgsingeniørene og evne til å forklare funksjoner og kostnadsargumenter for kundene.

I 1970 ble virksomheten delt opp. Maskinelementer, Filter og Verktøy ble egne avdelinger. Virksomheten med plantetningene fra Flexibox ble samlet i et eget selskap.

Rivkle blindnaglemuttere fra tyske Böllhoff ble det første produktet i Colly Maskinelementers neste spesialområde – sammenføyning av tynnplate. En ny, revolusjonerende generasjon hydraulikkfiltre fra Pall førte til at filtervirksomheten skjøt fart.

Finlandssatsing og 25-årsjubileum

På 1970-tallet utvidet Colly sin virksomhet til de nordiske nabolandene. I 1971 startet salget av filtre i Danmark og i 1976 ble Oy Colly etablert med et mål om å slå seg inn på det finske filtermarkedet.

Collys 25-årsjubileum sammenfalt med flyttingen til større lokaler på Lidingö. Utstillingen som viste den tekniske utviklingen i løpet av disse 25 årene, ble svært populært og ble til og med vist på Tekniska Museet i Stockholm!

Nye eiere

I 1984 ble Colly kjøpt opp av Dacke lnvest. Den nye eieren gav Colly friere hender til å øke sin markedsføring og lete etter nye produkter med større kraft. Det voksende sortimentet ble delt opp i produktområder som ble håndtert av salgsingeniører med spesialistkompetanse. På den måten styrket Colly kunnskapsprofilen ytterligere.

I 1988 flyttet Colly igjen. Denne gangen til en nybygd kontor- og lagerbygning i Kista som i dag eies av moderselskapet Indutrade, og som i tillegg til hovedkontoret rommer Colly-selskapene og visse andre Indutrade-virksomheter.

Et par år senere ble Dacke Invest kjøpt opp av Industrivärden. Dacke Komponent, der Colly inngikk, ble omdøpt til Indutrade.

Vekst gjennom oppkjøp

Som en del av Indutrade-familien fikk Colly mulighet til å ekspandere via oppkjøp. I løpet av noen år kjøpte man opp Edeco Tool i Karlstad, Liljegrens Maskinverktyg i Vetlanda, Granaths Hårdmetall i Huddinge samt virksomheten med mekaniske festeelementer fra Nordisk Kartro i Norge som fikk navnet Colly AS.

Colly Components ble grunnlagt i 1998

For å desentralisere beslutningsprosessen og skape mer fleksible og kundenære organisasjoner, ble avdelingene i Colly gjort om til aksjeselskaper i 1998. Dermed etablerte man også Colly Components. Da ble grunnlaget for vår ekspansjon lagt og i 2005 startet vi opp virksomheten i Norge. Noen år senere, i 2008, etablerte vi oss i Finland.

Industriens naturlige samarbeidspartner

Collys Components’ virksomhet de første 60 årene har vært preget av rask vekst, og vår suksessfaktor har vært det vi kaller Kvalitet med kunnskap.

Med økt globalisering og konkurranse har industriens behov for effektivisering og rasjonalisering stadig økt. For oss har det gitt muligheter til å bidra med kunnskap om hvordan produktiviteten i produksjonen kan øke ved å bruke automasjonsløsninger for festeelementer. Vår lange erfaring med hva som fungerer, har skapt tillit i markedet. Vår kunnskap om hvilke krav som bør stilles til inngående deler, skaper forutsetninger for en stabil produksjonsløsning, og det verdsetter kundene.

Colly Components’ omsetningskurve viser en uavbrutt vekst og i jubileumsåret 2018 hadde selskapet en omsetning på ca. SEK 150 millioner.

Fremtiden for svensk industri inneholder både trusler og muligheter. Vår oppgave de kommende 60 årene blir å fortsette på den veien vi har valgt. Vi skal tilby industrien Kvalitet med kunnskap i et partnerskap som bidrar til økt produktivitet og konkurranseevne.