Konfliktmineraler

Kjære kunde,

Vi ser en markant økning i antallet forespørsler vi får om bruken av ”konfliktmineraler”. Definisjonen ”konfliktmineraler” henviser til utvinningen av de fire mineralene tinn, wolfram, tantal og gull i Den demokratiske republikken Kongo og nærliggende land. Denne produksjonen finansierer direkte eller indirekte væpnede grupper i området, som bruker vold mot lokalbefolkningen som en del av krigføringen.

Colly Components kjøper varer bare fra respekterte og pålitelige produsenter. Samtlige av våre samarbeidspartnere står i kontinuerlig kontakt med
sine underleverandører når det gjelder forbudet (Dodd-Franck Wall Street Reform, Consumer Protection Act 2010, Section 1502) om å bruke ”konfliktmineraler” ved fremstilling av stål og stålprodukter for deres regning. Etter det vi kjenner til i dag, finnes det ingen ”konfliktmineraler” i våre produkter. Vi fortsetter arbeidet, sammen med våre leverandører, for å sikre at ingen ”konfliktmineraler” fra Kongo eller nærliggende områder skal forekomme i våre produkter.