Kvalitet med kunnskap

Colly Components har eksistert siden 1957. Siden da har samfunnet gjennomgått mange endringer. Da var det en tid for oppbygning og håp etter to ødeleggende verdenskriger. Sverige hadde klart seg bra og lå langt fremme i utviklingen på mange områder. Ikke minst innen ingeniørkunsten, som stod høyt i kurs. Det var ikke snakk om å ta markedsandeler. Det fantes som oftest en kjøper for det man produserte. Det var et etterspørselssamfunn som var sultent på ny teknologi og nye løsninger.

I dag ser det annerledes ut. I prinsippet finnes det en metthet i alle bransjer, og det er ikke lenger nok å levere noe bra. Det forventes at alle produkter skal ha en godkjent kvalitet – det har blitt det man kaller en hygienefaktor. Men det finnes fortsatt rom for nytenkning. Man må skille seg ut og ta en tydelig posisjon på markedet.

Når globale perspektiver, volumfordeler og outsourcing står for effektivisering, har bedrifter som Colly Components lyse fremtidsutsikter. Bedrifter som hele tiden ligger i forkant for å utvikle markedet og tilby kundene løsninger som overgår det forventede. Der det lille ekstra er det som skaper trygghet og tillit, og danner grunnlaget for forretninger.

Colly Components står støtt i en tradisjon av å tilby markedet noen av de beste produktene i sitt segment. Men vi nøyer oss ikke med å levere kvalitetsprodukter. Det blir stadig tydeligere at det som driver våre forretninger, er når vi bidrar til å løse problemer og øke produktiviteten. Når den unike kompetansen og erfaringen som vi har bygd opp i løpet av flere tiår, får komme til sin rett og kaste lys over vanskelige problemstillinger.

Tradisjonelt har vi tilbudt teknikere og produksjonsavdelinger spesialistkompetanse innen våre teknologiområder som et supplement til det hovedsakelige salget. I dagens pressede samfunn holder ikke det. Konkurransen er knivskarp og moderne innkjøpsorganisasjoner stiller høye krav.

Derfor må vi hele tiden utvikle oss og bevise verdien av vår eksistens. En verdi som ikke bare består av helhetsløsninger med kvalitetskomponenter, men også må bygges rundt varemerket Colly Components. De rette komponentene og løsningene til rett kostnad er det vi vil forbindes med. Vi slåss for at produksjonsavdelingene også i fortsettelsen skal anse Colly Components som den ledende kvalitetsleverandøren som man alltid kan spørre om råd. Vi ønsker også at økonomi- /innkjøpsavdelingene skal forstå at rett kvalitet lønner seg når produksjonsprosessen kan effektiviseres, serviceorganisasjonens belastning minsker og deres varemerke styrkes med mindre feil i produktene. Vi har valgt å formulere det i vårt motto: Kvalitet med kunnskap.

Kontakt oss