Kvalitet og miljø

Kvalitet er vår ledestjerne

Colly Components har arbeidet med kvalitetsspørsmål siden bedriften ble grunnlagt og har vært ISO 9001-sertifisert siden 1996.

Vi har vært leverandør til bilindustrien i mange år, og vi leverer kvalitetssikrede produkter med tilhørende dokumentasjon, f.eks. PPAP, for kunder i denne bransjen.

Våre hovedleverandører er alle ISO 9001-sertifiserte og de som fremstiller produkter for bilindustrien, er sertifiserte iht. IATF 16949.
Våre kvalitetssikrede produkter kan leveres direkte inn i monteringslinjen uten foregående ankomstkontroll. For å sikre samme kvalitet på leveransene som på produktene, arbeider vi gjerne med EDI for å muliggjøre leveranser til rett tid, ”on- time deliveries”.

Last ned vårt sertifikat

En handelsbedrift med miljøambisjoner

Colly Components driver et langsiktig miljøarbeid og har vært sertifisert iht. ISO 14001 siden 2002.

Vi driver arbeidet i nært samarbeid med våre kunder og leverandører. I vårt arbeid for kundene arbeider vi systematisk for å finne løsninger som er gunstige for produktivitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Vår eier Indutrade har undertegnet FNs bærekraftsinitiativ Global Compact. Dermed har Indutrade forpliktet seg til å arbeide aktivt med Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling på de fire områdene menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og korrupsjon.

Som et første steg mot å arbeide aktivt ifølge Global Compacts prinsipper har Colly Components valgt å avsette en del av markedsføringsbudsjettet til prosjekter som kan skape mer miljøvennlige alternativer. Vi har også valgt å kreve en ekstra avgift når kundene etterspør raske transporter, en klimakompensasjonsavgift. I valget av hvilket prosjekt eller foretak vi ville samarbeide med innen klimakompensasjon, føltes det naturlig å velge Solvatten AB. De har et miljøvennlig produkt som erstatter tradisjonell oppvarming med fossilt brensel. Produktet deres minsker behovet for å fyre med ved for koking og oppvarming av vann. Videre bidrar produktet til å holde sykdommer borte og styrke husholdningens økonomi.

RoHS og REACH – Svensk

RoHS and REACH – English