Retningslinjer for sosialt ansvar og etikk

Colly Components skal utvikle og opprettholde en lønnsom, langsiktig bærekraftig og etisk forretningsvirksomhet. Colly Components’ virksomhet bygger på langvarige og sterke relasjoner med kunder og leverandører.

Klikk her for å gå til vår Code of Conduct.

Sosialt ansvar

Colly Components skal anses som en pålitelig og ansvarstakende bedrift som alltid oppfyller sine forpliktelser. Vi har langsiktige forretningsrelasjoner som grunnlag for å skape merverdi for våre kunder, ansatte og leverandører.

Colly Components’ virksomhet drives etter følgende prinsipper:

 • Vi skal alltid opptre på en slik måte at bedriftens interesser på den ene siden og de ansattes interesser på den andre siden ikke kommer i konflikt.
 • Vi skal i alle deler drive en juridisk korrekt forretningsvirksomhet.
 • Vi respekterer og følger forpliktelser overfor de ansatte i samsvar med nasjonale lover og avtaler om sosialt vern.
 • Vi tar avstand fra barnearbeid og tvangsarbeid.
 • Vi tilbyr våre ansatte samme muligheter uansett alder, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller etnisk opprinnelse.
 • Vi aksepterer ikke diskriminering eller trakassering.
 • Vi tilbyr et sikkert, sunt og lovlig arbeidsmiljø og vi driver et systematisk forbedringsarbeid.
 • Våre produkter skal oppfylle lovfestede krav.
 • Vi skal arbeide med leverandører som deler våre verdier og følger de lovkravene som gjelder i deres land, inklusive lover om barnearbeid og andre rettigheter for arbeidstakere.

Overgripende prinsipper

Medarbeidernes motivasjon og drivkraft til å levere gode resultater, samarbeid med våre forretningspartnere og med omverdenen generelt er avgjørende for vår fremgang. Vår virksomhet bygger på god etikk og stor respekt for alle individer, både i bedriften og ved eksterne kontakter

Colly har en lang historie av å drive en ansvarsfull virksomhet, og det forplikter også for fremtiden. Vår forretningsidé og våre strategier skal støtte et godt miljøarbeid og en sosial ansvarstaking.

Etikk

Langvarige relasjoner mellom kunder og leverandører er basert på gjensidig tillit og respekt. Våre medarbeidere skal alltid oppfattes som gode representanter for bedriften og samfunnet.

God etikk innebærer at vi alltid holder en betryggende margin til grensen for det som ikke kan aksepteres. Grensene er ikke alltid åpenbare, og da må vi bruke vår gode vurderingsevne og sunne fornuft.

Colly Components’ virksomhet drives etter følgende prinsipper:

 • Vi skal opptre ærlig
 • Vi holder det vi lover