På 60-tallet hadde Sverige og Uganda like mange innbyggere. I dag, etter krig og flyktningestrømmer, er befolkningen på 47 millioner.

I tillegg er landet sterkt påvirket av klimaendringer som fører til alvorlig tørke, katastrofale oversvømmelser og epidemier som følger på hverandre. Vann er en knapphetsressurs – noe vi ikke kan være uten. Solvann spiller en viktig rolle i å sikre rent vann for så mange som mulig. Derfor støtter Colly Components deres viktige arbeid.

Uganda mottar klart flest flyktninger på det afrikanske kontinentet. Med sin plassering midt i Afrika og uro i flere naboland, har landet en stor byrde å bære. Uganda er blant de fem landene i verden som tar imot flest flyktninger.

I samfunnene der flyktningene bor, lever folk tett på hverandre på små områder. Matlaging, hygiene og andre grunnleggende oppgaver er utfordrende å opprettholde. Det er tydelig at tilgang til rent varmt vann kan forbedre situasjonen betydelig.

Viktige samarbeid gjør en forskjell

Uganda var et av de første landene der Solvatten begynte å arbeide, med det første prosjektet som startet allerede i 2010. Hittil har rundt 30 000 Solvatten-enheter blitt distribuert i landet, en viktig milepæl i arbeidet med å sikre rent vann og bruke fornybar energi i alle hjem.

Siden partnerskapet med UNHCR startet i 2019, har 14 105 Solvatten-enheter blitt distribuert. I august 2024 vil ytterligere 3 600 enheter bli levert, noe som øker det totale antallet til 17 705. Samarbeidet med UNHCR har vært avgjørende for å forbedre levekårene til mange flyktninger.

Simon ser hvordan Solvatten forandrer hverdagen

«Vannet fra de grunne kildene ser klart og drikkbart ut, men det er faktisk livsfarlig å bruke,» sier Simon Odong, WASH-offiser for UNHCR i Uganda. «Med Solvatten blir det enkelt å redusere sykdomstilfellene og vi skaper forutsetninger for mange å leve et bedre liv.»

Arbeidet med Solvatten har bare begynt, og målet er ambisiøst – å nå 1 million Solvatten-enheter globalt. På Colly Components er vi stolte av å kunne bidra til dette.

Sitert:
«Sykdommer hindrer utvikling. Gjennom bedre hygiene får man bedre helse. Vi skal virkelig gjøre en forskjell i verden, og vi ser positive effekter av samarbeidene våre i Uganda.» David Wadström, Solvatten – under et feltbesøk i Bidi Bidi, Uganda.