Gesipa GAV for blindnagler

Colly Components’ samarbeidspartner GESIPA har en egenutviklet blindnagleautomat (GAV) som egner seg godt ved storvolumproduksjon i industrien.

Automaten kan brukes manuelt eller integreres som en komponent i en helautomatisert robotcelle.

Gesipa GAV 8000 har en monteringskapasitet på 40 nagleprosesser per minutt. Dette tallet kan variere noe avhengig av anvendelse. Automaten har ”online” dataoverføring med mulighet til å lagre opptil 2 millioner nagleprosesser. For å oppnå en kvalitetssikret montering kan en integrert prosessovervåkning velges som tilvalg til blindnagleautomaten.

Relaterte produkter

Produktkataloger

Kontakt oss