Gesipa Taurus 2 Axial

Spesialpistolen TAURUS 2 Axial kan integreres i monteringsbenker, installasjoner eller delvis automatiserte arbeidsstasjoner. Luftverktøyet gjør det enklere å oppnå fleksible og ergonomisk effektive manuelle arbeidsprosedyrer i applikasjoner med begrenset tilgang som krever nagling ovenfra.

TAURUS Axial kan utstyres med nesten alle tilbehør fra TAURUS-serien. For å sikre at delene som skal nagles, kommer i kontakt uten mellomrom og at innstillingshodet er i kontakt med materialet, kan TAURUS 2 Axial også leveres med et fjærbelastet avtrekkersystem. En ekstern sugeenhet anbefales for alle Axial-verktøy unntatt Axial ECO. Dessuten kreves det tilførsel av trykkluft for pålitelig evakuering av doren.

Avhengig av applikasjonen oppnås dette fortrinnsvis via balanseringsventilen med ventil eller tidsforsinkelsesventilen.

Interessert? Våre eksperter hjelper deg!