Koenig automat for ekspanderplugg

En komplett løsning for tetting og strømningskontroll innebærer at rett produkt kombineres med rett installasjonsprosess.

Vi hjelper våre kunder med å integrere rett system og det gir høyere produktivitet og effektivitet samt en lavere totalkostnad. Med innebygd prosesskontroll sikrer man også en kvalitetssikret montering.

Det finnes mange ulike typer løsninger for å finne nettopp det kunden har behov for. Alt fra komplette fremmatingssystemer til Poka-Yoke-løsninger.

Kontakt oss, så diskuterer vi gjerne deres spesifikke krav.

Passer med

Kontakt oss

Mer informasjon

Kontakt oss for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å integrere det riktige systemet.