Colly Components deltok i teknisk produktopplæring hos Böllhoff

Nylig deltok vi i Colly Components i en teknisk produktopplæring hos vår partner Böllhoff. Under opplæringen fikk vi oppdateringer på den nyeste Helicoil-teknologien, med et særskilt fokus på Helicoil Smart. Vi fikk også en gjennomgang av ulike automasjonsløsninger og hvordan de kan anvendes i ulike produksjonsmiljøer.

Dessuten fikk vi lære mer om den nyeste teknologien for gjengebøssinger i plast og komposittmaterialer, samt innovative metoder for å sammenføye tynnplate, inklusive teknologier som Rivset, Rivtac og Rivclinch.

Et av høydepunktene var lanseringen av Böllhoffs nyeste verktøy, P107 Neo, for montering av blindnaglemuttere. Med en monteringskapasitet på opptil 36 Rivkle/minutt kommer det til å forenkle og effektivisere arbeidet for mange.

Vi tar med oss innsikt og ny kunnskap som vi ser frem mot å anvende for enda flere kunder, til enda bedre løsninger. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha en gjennomgang innen et spesifikt område!