Leveringsvilkår

Priser
Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Leveringsdatoens priser og rabatter gjelder.

Frakter/leveranser
Prisene gjelder fritt vårt lager i Kista, Sverige. Ved anmodning om ekspressforsendelse fra våre leverandører debiteres det en forseringsavgift/miljøavgift på 1000 kr, hvorav 500 kr er en klimakompensasjonsavgift som går til Solvatten. Her kan du lese om vårt samarbeid. For bestillinger der vareverdien er under 2000 kr, debiteres det en håndteringsavgift på 80 kr.

Emballasje
Våre priser gjelder inklusive standardemballasje. Paller og pallekrager debiteres.

Betalingsvilkår
Normalt 15 dager med beløpet i hende hos oss senest på forfallsdatoen. Etter forfallsdatoen debiteres forsinkelsesrente med 1 % per måned samt en fast debiteringsavgift på 250 kr.

Attester
Attester og sertifikater debiteres til selvkostpris med hensyn til dokumentenes omfang.

Returer
Retur som på forhånd er godkjent av oss, krediteres med høyst 80 % av debitert pris. Dessuten debiterer vi en fast håndteringsavgift på 100 kr per posisjon. Bare originalemballasje kan aksepteres. Kontakt Colly Components AB på tlf. +46 (0)8-703 01 00 og be om registrering av varslet retur. Returadresse: Raseborgsgatan 9, SE-164 74 Kista, Sverige. (Box 76, SE-164 94 Kista)

Annullering
Annullering av ordre kan bare skje etter avtale. Fem prosent av ordreverdien debiteres, dog minst 500 kr. I tillegg til dette kommer kostnader for nedlagt arbeid og innkjøp som vi ikke kan annullere.

For øvrige leveringsvilkår henviser vi til NL09.

Kontakt oss