Service av håndverktøy

Regelmessig service av håndverktøy er viktig for å unngå ikke-planlagte driftsstopp og for å forlenge verktøyenes levetid. I neste trinn innebærer dette også reduserte kostnader og bedre lønnsomhet.

Colly Components tilbyr service på følgende verktøy:

  • Gesipa blindnagler – og blindnaglemutterverktøy
  • Koenig ekspanderverktøy

Anbefalte serviceintervaller

Vi anbefaler følgende serviceintervaller for håndverktøy:

  • Pneumatiske blindnagleverktøy – ca. 100 000 monteringer eller minst én gang per år
  • Batteridrevne blindnagleverktøy – ca. 250 000 monteringer eller minst én gang per år
  • Pneumatiske blindnaglemutterverktøy – ca. 50 000 monteringer eller minst én gang per år
  • Batteridrevne blindnaglemutterverktøy – ca. 100 000 monteringer eller minst én gang per år
  • Pneumatiske ekspanderverktøy – ca. 50 000 monteringer eller minst én gang per år
  • Batteridrevne ekspanderverktøy – ca. 50 000 monteringer eller minst én gang per år

I en normal årlig service, gjelder pneumatiske verktøy, inngår bytte av olje, o-ringer og klembakker. Ved behov bytter vi ut og kompletterer verktøyet med munnstykker og trekkdor. For batteridrevne verktøy består tilsvarende service av gjennomgang av elektronikkomponenter samt utskiftning av slitedeler.

Servicemanual – daglig rengjøring

Verktøyets levetid kan forlenges og dets servicekostnader reduseres ved å følge anbefalingene for daglig vedlikehold som finnes i servicemanualen.

Forenklet handler dette om gjeldende blindnagleverktøy samt ekspanderverktøy, å rengjøre alle deler inne i neseenheten og fjerne smuss fra den. Dessuten å sette inn alle deler med et vannfritt mineralbasert fett (type kulelagerfett) inklusive klembakker. Dette tar ca. 5 minutter.

For blindnaglemutterverktøy gjelder det å holde de indre delene innenfor nesedelen rene og smurte, og ikke minst kontrollere om spindelen er slitt.

For begge typene pneumatiske verktøy er det viktig å kontrollere med jevne mellomrom at oljenivået er korrekt og fylle på ved behov.

Slik fungerer det

Du sender inn dine verktøy til:

Colly Components Verktygsservice
Raseborgsgatan 9, SE-164 74 Kista, Sverige
Telefon: +46 8 703 01 00

Serviceskjema

For å forenkle håndteringen og forbedre servicen ønsker vi at du fyller ut et serviceskjema som du legger ved med verktøyet. Glem heller ikke å sende med prøver på de festeelementene som brukes.

Regelmessig verktøyservice øker produktiviteten – velkommen med dine verktøy til Colly Components’ Verktygsservice.

Kontakt oss